Àngels Forts al Museu del Càntir

Encara sou a temps de visitar l’exposició Ceràmiques d'Àngels Forts, que serà oberta al públic, a la Sala d'exposicions del Museu del Càntir d'Argentona fins el 26 de juliol.Us faig memòria dels horaris:de dimarts a divendres: de 10 h a 13 h i de 17 h a 20 h,els dissabtes : d’11 h a 14 h i de 17 h a 20 h i els diumenges i festius: d’11 h a 14 h.
És una mostra d'obres on formes orgàniques es mostren emmarcades dins de formes geomètriques jugant amb la repetició d'elements, de mòduls i jugant amb filferros oxidats.